Scrum plannen van pokerverhaalpunten

By Mark Zuckerberg

Deze Scrum training is geschikt voor Project managers, Teamleiders, IT/Development managers, Product managers, Test managers, Business analisten, Architecten, Developers en Testers die interesse hebben in het toepassen van Scrum om maximale toegevoegde waarde te creëren en verbeterde klant- en werknemerstevredenheid.

‎Scrum Planning Poker: wendbare verhalen Gemakkelijk inschatten! Deel uw stemmen en geniet van uw volgende sprint! Scrum Planning Poker is een sterk hulpmiddel om de productachterstand sneller in te schatten. Het is leuk en het kan overal worden gebruikt! Dus begin met het plannen van de agile manie… Tijdens de Scrum sprint planning worden backlog items op grootte of complexiteit geschat. Omdat we slecht zijn in het schatten van absolute waardes (bijv. dit item kost 28 uur), is er binnen Scrum voor gekozen om items relatief ten opzichte van elkaar te schatten (bijv. als dit item 2 “storypoints” is, is dat item 8 “storypoints”). Scrum verhoogt de effectiviteit van het team. De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is. Scrum is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Waarbij we afscheid nemen van het traditionele blauwdruk denken. Het betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is. Het is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen

In Scrum is het echter lastig om de geleverde waarde uit te drukken. Deze kan echter uitstekend worden uitgedrukt in functiepunten. Hulp bij prioriteren van functionaliteit Een belangrijk aspect bij Scrum is het vaststellen van de gewenste functionaliteit met de meeste businesswaarde, die vervolgens in de eerstvolgende sprint wordt opgepakt.

OVERVIEW Met deze cursus leert u in 1 dag de basis van Scrum. Door de unieke aanpak is deze training geschikt voor mensen die willen zien hoe Scrum werkt en voor teams die al me Scrum Master - Jij bent verantwoordelijk voor het opzetten van Scrum zoals gedefinieerd in de Scrum Guide. Het is belangrijk dat iedereen de Scrum-theorie en -praktijk gaat begrijpen, zowel binnen het Scrum Team als de organisatie.Ook kijk jij naar

Als er één bedrijf is dat veel heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van efficiënte planningsmethodes, dan is het Toyota wel. Logistieke principes die aan de basis staan van onze huidige superefficiënte productieketens, vinden allemaal hun oorsprong in de jaren ’70 en ’80 bij deze Japanse autofabrikant.

Certified SAFe 5 Scrum Master (SSM) Wat betekent het voor jouw rol als Scrum Master om in een SAFe omgeving te werken? Ontdek in 2 dagen hoe je als Scrum Master in de context van SAFe werkt. Je leert o.a. een Program Increment (PI), de primaire enabler van afstemming op alle niveaus in een SAFe organisatie, plannen en uitvoeren. Susanne van Erp Business Analist / Product owner / Project lead/ Scrum master Alphen, North Brabant Province, Netherlands 440 connections - Plannen van Scrum implementaties in de organisatie - samenwerking met andere scrum masters (scrum master gilde) om de toepassing van scrum binnen de afdeling te verhogen - Data Alliantie… 2x verlengd tot 12-08-2021 Scrum master voor 2 teams binnen Gemeente Amsterdam - Scrum master voor een datasquad team bestaand uit data analisten en engineers

14 Mar 2017 3 Role: Scrum Master, Product Owner, Development Team. 5 wydarzeń: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint 

See full list on scrum.nl Nov 15, 2012 · Schatting en Planning van Scrum Projecten Geplaatst op november 15, 2012 door vanderschoot Het schatten van de omvang van de Product- en Sprint Backlog en het plannen van Sprints is een belangrijk onderwerp omdat Agile projecten nu eenmaal werken met kortdurende cycli waar weinig ruimte en tijd is voor afwijkingen. Deze Scrum training is geschikt voor Project managers, Teamleiders, IT/Development managers, Product managers, Test managers, Business analisten, Architecten, Developers en Testers die interesse hebben in het toepassen van Scrum om maximale toegevoegde waarde te creëren en verbeterde klant- en werknemerstevredenheid. De toegevoegde waarde van een planningstool bij werken met Scrum. Bij het ontwikkelen van software is Scrum niet meer weg te denken. Het is een succesvolle methode die projecten fundamenteel anders organiseert. De methode is wars van alle traditionele methoden en technieken rond het begroten, plannen en rapporteren van projecten. De training Professional Scrum Product Owner geeft u kennis en begrip omtrent de rol van Product Owner, alsmede het belang van de rol binnen het Scrum team. In deze opleiding leert u de basisvaardigheden voor het definiëren en managen van een geprioriteerde product backlog en het creëren van accurate en realistische (release) plannen.